Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2017 10:49, số lượt xem: 354

Phận số trong hình quỷ dạ soa
Tài cao, đức sáng, đạp phong ba
Quý phi hạ độc,... đành thân chết
Phiên sứ thử đàn,...xin mạng tha
Ngoại tộc nhăm nhe, nhơ quốc thể
Nội triều ổn định, vững sơn hà
Xứng danh mẫu hậu cai thiên hạ
Đâu cứ sắc hương phải mặn mà