Đón tết, bao nhiêu việc bộn bề
Cả nhà nô nức, ấm tình quê
Anh lo gói bánh, lo trang trí
Chị bận cơm canh, bận sắm về
Bà mải dâng hương, ông tiếp khách
Con mua đào, quất, cháu mua huê
Gia đình sum họp, vui như hội
Cái tết cổ truyền, ai cũng mê