Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2018 10:23, số lượt xem: 245

Sâu bọ đầy mình! Lo diệt ngay
Thời cơ - Đoan Ngọ - Quyết ra tay
Quả chua, nuốt xuống, sán giun chết
Rượu nếp, trôi vào, vi khuẩn quay
Chính Ngọ, hương thơm, mời cụ Tổ
Giữa trưa, lễ hậu, đãi quan thầy
Giận bầy sâu mọt mà nâng cốc
Lò diệt tham quan ngút khói bay