Mơ chát, chanh chua, rượu nếp cay
Chiết sâu, trừ bọ, quả là hay
Thuốc nam, đây đó, không khan hiếm
Biệt dược, xung quanh, vốn đủ đầy
Hiệu quả, an toàn, không biến chứng
Giản đơn, dễ kiếm, thoả vần xoay
Đông y thân thiện! Đừng coi nhẹ
Thầy giỏi, tâm thành, tất mát tay