Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/08/2020 17:54, số lượt xem: 149

Phúc lộc, tổ tiên để lại cho
Gieo nhân, tạo quả, gắng chăm lo
Đông qua, xuân lại! Đừng quên lãng
Nay khổ, mai vui! Chẳng hẹn hò
Nghĩ trước, suy sau, không áy náy
Oan tiền, nghiệp hậu, chớ so đo
Hiếu, nhân, tín, nghĩa,... luôn chu đáo
Tạo phúc, lưu ân - Khỏi thẹn thò