Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2017 10:05, số lượt xem: 615

Chí Phèo, Thị Nở há thua ai
Tình ý trăng hoa, giấc mộng dài
Động tửu, Chí Phèo mơ đảm gái
Hứng tình, Thị Nở ngóng tân trai
Sục sôi, chất phác, không lươn lẹo
Mãn nguyện, chân thành, chẳng nhạt phai
Hạnh phúc, phải đâu cần phú quý
Chung tình, nào cứ Trúc cùng Mai(*)