Tân xuân, cung chúc khắp gần xa
Mạnh khoẻ, an nhiên, nếp thuận hoà
Vườn đức, vườn nhân,... tươi vạn trái
Cây tài, cây lộc,... đẹp muôn hoa
Công thành, danh toại, vui toàn họ
Thịnh vượng, khang trang, sướng mọi nhà
Rể thảo, dâu hiền, con hiếu nghĩa
Ông bà đai thọ,... Rộn thơ ca