Ít ngủ, nhiều thơ! Cứ mệt phờ
Gắng nằm, sao mắt lại trơ trơ
Tuổi già, bệnh trọng, nhiều day dứt
Khổ tứ, lao tâm, mới vật vờ
Kiếp nạn, nợ nần,... đành phải chịu
Lương tâm, trách nhiệm,... dám đâu ngơ
Tài hèn, đức thấp, bao chua chát
Tâm trạng liêu xiêu! Khó hững hờ