Gió bấc đìu hiu đã trở về
Trời đông se lạnh khắp thôn quê
Mây mù che phủ, hơi u ám
Ruộng lúa vàng hoe, lại bộn bề
Bão lũ miền trung, sa chẳng dứt
Nghĩa tình nam, bắc mã đam mê
Người đi, kẻ ở, bao lưu luyến
Biển vọng, lời ru, tiếng hẹn thề