Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/03/2017 10:44, số lượt xem: 184

Chẳng chè, chẳng rượu, chẳng lê la
Chẳng hút hít chi khỏi rác nhà
Vui thú vần thơ ngon ngọt trái
Giữ gìn nền nếp ngát thơm hoa
Tu tâm: Giáo lý luôn gần gũi
Dưỡng đức: Bạc bài vẫn lánh xa
Chỉ muốn cháu con thêm phúc ấm
Nhân tình, thế thái,... giữ an hoà