Chẳng chè, chẳng rượu, chẳng lê la
Chẳng hút hít chi khỏi rác nhà
Vui thú vần thơ ngon ngọt trái
Giữ gìn nền nếp ngát thơm hoa
Tu tâm: Giáo lý luôn gần gũi
Dưỡng đức: Bạc bài vẫn lánh xa
Chỉ muốn cháu con thêm phúc ấm
Nhân tình, thế thái,... giữ an hoà