Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2019 10:54, số lượt xem: 264

Phải trái, trắng đen,... đánh lộn sòng
Có tiền, mọi việc, ắt làm xong
Lương tâm, tình nghĩa,... mua - tìm chốn
Công lý, lập trường,... bán - chạy rông
Phản quốc, hại dân vì bạc chuỗi
Lừa thầy, dối bạn bởi vàng ròng
Đồng tiền ma mãnh luôn xui khiến
Nhân phẩm, tinh thần biến mất tong