Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2017 12:00, số lượt xem: 480

Sáu bảy mươi niên, mới thể tài
Thi ca, hồ dễ, kém thua ai
Thất ngôn tứ tuyệt,... nghiêm vần luật
Múa hát, kịch chèo,... khéo nhập vai
Gây dựng sân chơi, ngời thượng hạ
Mở mang quan hệ, ấm trong ngoài
Sống vui, sống khoẻ, thêm trường thọ
Hạnh phúc đong đầy những sớm mai