Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2016 10:29, số lượt xem: 792

Sướng – khổ, xem chừng, khó định phân.
Giàu – nghèo, không phải đáng băn khoăn:
Công danh, thành đạt...đầy buồn tủi;
Phú quý, hiển vinh...lắm nợ nần.
Làm việc nhọc nhằn, tăng thể lực
Chơi bời, nhàn rỗi, mệt nhân tâm
Buồn vui, không phải không dưng đến;
Sướng – khổ, trời sinh, có phúc phần.