Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2016 10:41, số lượt xem: 243

Sương mù phủ kín mặt đừơng quê;
Vườn ruộng mông lung, cảnh nặng nề:
Người ngược, người xuôi, lo việc gấp;
Xe đi, xe đến, chở hàng về
Làm ăn lương thiện nhiều gian khó;
Phóng vội, mù dày dễ đụng xe
Ở chốn lầu cao, nơi phú quý
Đang còn say đắm mộng phu thê.