Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2018 10:16, số lượt xem: 149

Muốn mau dư giả, sống xa hoa
Tìm cách săn lùng, bẫy đại gia
Giầu có, cao sang, mau giữ rịt
Nhân tình, phẩm giá, cứ cho qua
Dẻo mồm, quyết bám, chài con trẻ
Nhắm mắt, liều ôm, lấy bố già
Một bước lên mây, sao chẳng sướng
Cái lờ bẫy cá qủa tài ba (*)

(*)- Câu này có nghĩa là: Người phụ nữ dùng nhan sắc bẫy đại gia cũng giống như cái lờ bằng tre dùng bẫy cá đều rất hiệu nghiệm, qủa là tài ba.