Một mảnh sân con, mấy chậu cây
Bát hoa nho nhỏ, đủ thành dây
Phu thê, mẫu tử,... chừng dăm thế
Xanh đỏ, nhỏ to,... cũng ngót quây
Mát mắt, tươi màu, vui cảnh vật
Dịu lòng, đậm sắc, hợp trời mây
An lành, thanh tịnh, tâm thư giãn
Thong thả nhâm nhi cốc rượu đầy