Sáng ra, hóng mát, toạ sân chơi
Thể dục dưỡng sinh, đón gió Trời
Cây cảnh tươi xanh, hoa đủ sắc
Chợ phiên nhộn nhịp, khách muôn nơi
Bình yên, thoải mái, xa phiền nhiễu
Thanh thản, an nhiên, tránh sự đời
Sân rộng, dạo quanh, rèn thể lực
Bớt điều suy nghĩ, giảm đầy vơi