Sài gòn cướp giật! Mấy đâu hơn
Túi sách, bông tai,... dễ sạch trơn
Anh chị, giang hồ,... đầy thách thức
Phạm nhân, nghiện hút,... sẵn nguồn cơn
Thập phương lớ ngớ e toi mạng
Bản xứ phòng xa chịu ngậm hờn
Hoạ sỹ vẽ tô, nhiều phép ảo
Bài ca lạc điệu, thiếu cung đờn