Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/10/2016 09:59, số lượt xem: 257

Thế sự, nhân tâm,... những sớm chiều
Tình đời bề bộn biết bao nhiêu
Đất trời, sông biển,... hồn non nước
Gửi trọn vào lòng một khúc YÊU