Thế sự, nhân tâm,... những sớm chiều
Tình đời bề bộn biết bao nhiêu
Đất trời, sông biển,... hồn non nước
Gửi trọn vào lòng một khúc YÊU