Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2019 09:44, số lượt xem: 281

Năm xưa đã đến chốn này đây
Sụ thế vui, buồn, lắm đổi thay
Duyên nợ không thành! Trời định đoạt
Tình đời đứt đoạn! Đất vần xoay
Hơn thua? Đợi biết khi chung cuộc
Tình nghĩa? Chờ xem lúc trắng tay
Phố cũ, nay qua, người chẳng thấy
Trời chiều se lạnh - gió heo may