Quê hương, mãi mãi bản tình ca
Lưu luyến ngập tràn lúc cách xa
Bến nước, dòng sông, nhà phố chợ
Con diều, nhịp võng, bóng cây đa
Tiếng ru đưa mộng sâu tình mẹ
Lời huấn tạo đà nặng nghĩa cha
Năm tháng tuổi thơ bao kỷ niệm
Quê hương chỉ một, ấm tim ta