Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/03/2017 10:28, số lượt xem: 202

Ăn nhậu triền mien, tự hại thân
Rượu bia say sỉn, sức hao dần
Ham vui nữ sắc, quên danh phận
Mải thú giao lưu, mắc cạm trần
Ngôn ngữ quàng xiên, đau nội tạng
Tư duy lộn xộn, loạn tinh thần
Vợ con sầu héo, bao lo lắng
“Qua khẩu thành tàn!”, chỉ khổ thân