Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2019 08:05, số lượt xem: 256

Phong thuỷ, chi bằng nữ chủ nhân
Buồn vui, suy thịnh,.. khỏi phân vân
Nụ cười tươi tắn: Giầu thêm mãi
Khuôn mặt ủ ê: Lộc bớt dần
Con giỏi, thành danh, nhờ “mẫu hậu”
Chồng tài, hiển đạt, cậy phu nhân
Gia đình đầm ấm thường do mẹ
Chẳng cứ tài cao, cốt phúc phần