Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/11/2017 10:27, số lượt xem: 232

Môi trường ô nhiễm khắp nơi nơi,
Lợi nhuận tăng siêu huỷ cuộc đời;
Công nghệ càng cao, càng rắc rối:
Tương lai, hoạ phúc? Khiến chơi vơi.