Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: thuận nghịch độc (2)
Đăng ngày 22/09/2019 07:52, số lượt xem: 193

Đọc xuôi:
Trà hương dịu ngọt tuổi cao niên
Hứng thú trào dâng, dứt cảm phiền
Nhà ấm, cửa êm, tâm sảng khoái
Cháu vui con thuận dạ bình yên
Ca tình sâu lắng, mong xuân tiết
Nhạc khúc êm ru đợi bạn hiền
Đa lộc, trường sinh giầu phúc ấm
Hoa tươi, sắc thắm, giấc mơ tiên

Đọc ngược:
Tiên mơ giấc thắm sắc tươi hoa
Ấm phúc giầu sinh trường lộc đa
Hiền bạn đợi ru êm khúc nhạc
Tiết xuân mong lắng sâu tình ca
Yên bình dạ thuận con vui cháu
Khoái sảng tâm êm cửa ấm nhà
Phiền cảm dứt dâng trào thú hứng
Niên cao tuổi ngọt dịu hương trà