Văn nghệ, dưỡng sinh,...,u bảy mươi
Cho đời hương sắc đoá hoa tươi
Lời ca đằm thắm ngời nhân ái
Vũ điệu trẻ trung rạng nụ cười
Năm tháng tảo tần, như bóng hạc
Phút giây thư giãn, tựa vàng mười
Sống vui, sống khoẻ, tăng sinh lực
Cống hiến hết mình, dẫu mấy mươi