Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/12/2019 14:08, số lượt xem: 245

Tuổi già, kết bạn với vần thơ
Thi hữu, thi huynh,... vẫn đợi chờ
Vướng mắc sự đời, lo dứt bỏ
Buồn vui cuộc sống, gắng làm ngơ
Luật niêm chỉnh sửa, rèn tâm tính
Từ ngữ trau dồi, tỏ ước mơ
Sử tích chuyển vần thêm dễ nhớ
Niềm vui - thi hứng cứ vô bờ