Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2017 08:33, số lượt xem: 196

Trời cho, nào biết ai hơn ai
Đâu dễ định phân rõ đức tài
Kẻ sớm thành danh, mờ hậu vận
Người luôn thua thiệt sáng tương lai
Rủi may, sự thế, tuy rằng đúng
Nhân quả, lẽ đời, ắt chẳng sai
Được mất, hơn thua,... Trời sắp đặt
Yên lòng chờ đón ánh ban mai