Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2016 10:44, số lượt xem: 240

Ông lão đêm đêm vẫn nhớ đò
Con thuyền tri thức lắm âu lo:
Nắng mưa, sớm tối...luôn chiều khách;
Sóng gió, nông sâu...gắng cập bờ.
Vững lái đưa đò về bến hẹn;
Vượt sông tiễn khách đến miền mơ...
Người đi đây đó, tâm khai sáng
Có nhớ hay quên lão lái đò?