Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2017 08:35, số lượt xem: 251

Mong ước, tất thành, được gặp nhau
Mấy nghìn cây số, có xa đâu
Sài thành, xứ bạn, tâm cao rộng
Nam Định, quê nhà, tình đậm sâu
Một chút rượu nồng, cho nhớ mãi
Đôi lời tri kỷ, để vui lâu
Dẫu mai xa cách, tâm không đổi
Vạn nẻo, tri âm, nối nhịp cầu