Chui luồn nhập cảnh, hiểm nguy cao
Covid ngoại bang dễ lẩn vào
Nguồn bệnh tiềm tàng, trông chẳng thấy
Con đường lây nhiễm, biết làm sao
Biên cương, dịch bệnh đang bùng phát
Nội địa, toàn dân chống vượt rào
Kiểm soát nhập biên, cần chặt chẽ
Việt Nam phòng dịch có đâu nao