Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/04/2017 15:16, số lượt xem: 170

Ông Tú Thành Nam quả đáng yêu
“Thần thơ, thánh chữ”, thật cao siêu
Thông minh, trào lộng, gìn tâm sáng
Lận đận, thanh bần, giữ trí kiêu
Đoản thọ mà danh lưu để mãi
Ít thơ nhưng ý tỏ minh nhiều
Giả câm, giả điếc, đau thời cuộc
Hài hước trò đời, lắm tuyệt chiêu