Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/07/2016 21:34, số lượt xem: 214

Đã chẳng có lương, chẳng có nghề;
Vài ba sào lúa chốn đồng quê:
Quanh năm đình đám, tâm day dứt;
Ngày tháng chi tiêu, dạ bộn bề.
Cũng muốn xông xênh cho mát mặt;
Bởi chưng nghèo túng, phải ê chề.
Nhà nông cực lắm! Ai không biết?
Đừng để cho lòng thêm tái tê.