Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/10/2016 08:20, số lượt xem: 315

Cô gái hái dâu tựa gốc lan
Gương trong truyền tụng khắp nhân gian
Nguyên phi nhiếp chính, tài vang vọng(1)
Thái hậu chăm dân, đức rỡ ràng(2)
Cao thượng, nết na...lo quốc thái
Hiền hoà, thuỳ mỵ... giữ dân an
Hương đồng, gió nội, bao công tích
Chất phác, quê mùa,... bà Ỷ Lan

(1)- Năm 1069, vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành, giao quyền cho Nguyên phi Ỷ Lan trông coi việc nước. Bà đã chứng tỏ tài trị quốc, an dân được người đời ca tụng
(2)- Con của Ỷ Lan là Càn Đức nối ngôi cha khi 7 tuổi(Gọi là Lý Nhân Tông). Bà Ỷ Lan là hoàng thái hậu đã khuyên con làm nhiều điều có lợi cho dân, để lại bao công đức ở đời