Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2017 08:20, số lượt xem: 389

Thành bại, rủi may, vốn mệnh trời
Vận hên chưa tới, chỉ nên ngơi
Vô duyên, sẽ khiến tiêu cơ hội
Tốt phúc, mới mong hợp thế thời
Tại dạ oán hờn, nhiều khuất khúc
Bởi tâm dao động, lắm chơi vơi
Nếu không tu tỉnh lo âm đức
Nghiệp báo dằng dai, khó chuyển dời