Rượu chè, hút hít,... thú hư thân
Nghiện ngập, say sưa, muốn chết dần
Khói thuốc mơ màng - nguồn độc đến
Hơi men chếnh choáng - hoạ tai gần
Đua đòi, cuồng nhiệt, đui tầm mắt
Thách đố, mơ hồ, loạn bước chân
Hậu quả khôn lường từ bệnh sỹ
Ăn chơi theo mốt - hoá ra... đần