Lắng đọng trong tâm giọng cải lương:
Lời ca tha thiết nặng yêu thương;
Bồi hồi, xao xuyến như mong đợi
Tâm sự cùng ai nỗi dặm trường.