Ngồi thiền, cốt nhất, giữ tâm an
Thở chậm, thở sâu, thở nhẹ nhàng
Dưỡng khí trong lành, lo tiếp nhận
Sự đời nhiễu loạn, cố xua tan
Thẳng lưng, phình bụng, nâng cơ ngực
Tự chủ, yêu đời, sống lạc quan
Cảm giác bồng bềnh khi thưởng ngoạn
Mấy mươi phút ấy, quý hơn vàng