Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/11/2017 10:10, số lượt xem: 183

Vầng trăng cuối tháng đã lên cao
Giấc ngủ đi đâu? Chẳng thấy vào
Ai kẻ bạc bài say sát phạt
Đâu người ca trực thú tiền trao
Muốn quên “nghiệp báo”, không thành đó
Cố thử “Xông pha”, có được nào
Quanh quẩn, những ai chờ giấc ngủ
Về đây, thêm bạn ngắm trăng sao