Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/10/2016 09:57, số lượt xem: 245

Xứ Nghệ danh thơm cũng lạ thường
Địa linh, nhân kiệt...rạng quê hương
Thẳng ngay, khí khái,...tâm trung thực
Hiếu học, vươn cao,...chí quật cường
Xô Viết, phong trào vang khắp chốn
Anh hùng, hào kiệt sáng bao gương(*)
Ồn ào gió nắng, sâu tình nghĩa
Nét đẹp tâm hồn toả bốn phương

(*)- Một số anh hùng dân tộc xứ Nghệ:-Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế), với cuộc khởi nghĩa Hoan châu chống ách thống trị của Nhà Đường -Phan Bội Châu, người khởi xướng và thực hành tư tưởng duy tân, chủ chương dung bạo lựcddaaus tranh giành độc lập - Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, đặc biệt Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) là những chiến sỹ cách mạng tiêu biểu của dân tộc....