Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2020 05:57, số lượt xem: 113

Tuổi đời, nào đã được hơn ai
Hễnh hãng, lơ mơ,.... mắc lỗi hoài
Ngại nói, ngại đi,... tình dễ nứt
Quên giờ, quên thuốc,.. bệnh dằng dai
Muốn yên, sao dạ đầy day dứt
Tìm tĩnh, mà tâm cứ loạn dài
Cả nghĩ, cầu toàn nên lắm nỗi
Người già đa cảm! Quả không sai