Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2019 08:00, số lượt xem: 152

“Bởi quý, cho nên mới đến nhà!”(*)
Quản gì gió l;ạnh, mặc đường xa
Cảm thông, hiểu biết,... xua ngần ngại
Tin tưởng, đồng tâm,... khiến mặn mà
Sự thế vẹn tròn, ngon ngọt trái
Tình đời nồng ấm, ngát thơm hoa
Tấm lòng ưu ái! Xin ghi dạ
Một khúc đường thi chẳng có nhoà

(*)- Lời người hẹn đến chơi