Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2019 23:47, số lượt xem: 139

Ngày thơ Nam Việt, tết nguyên tiêu
Từng áng thơ hay phủ nhiễu điều
Nhịp trống khai vần xui náo nức
Ngọn cở nối ý giục phiêu diêu
Hồn thơ ngây ngất vừng dương sáng
Tâm thiện miên man bóng xế chiều
Thế sự, nhân tình,... bao cảm hứng
Vườn thơ Văn Miếu thoả lòng yêu