Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2016 01:46, số lượt xem: 277

Biết đâu nói trước việc ngày mai
Cái số trời sinh chẳng dễ nài
Phúc đức ông cha còn để lại
Trái oan, nghiệp chướng cứ dằng dai
Tu thân, tích đức, tâm thanh thản
Làm phúc, giúp người, phúc tái lai
Phấn đấu, bây giờ luôn gắng sức
Nhân lành, trái ngọt chẳng hề sai