Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2020 14:58, số lượt xem: 195

Miền trung, cái rốn của thiên tai
Bão lũ, mưa giông, gánh chịu hoài
Núi lở, nước dâng,... lo chất ngất
Nhà trôi, của mất,... khổ dằng dai
Bơ vơ, hoảng loạn khi đêm tối
Đói rét, tủi hờn lúc sớm mai
Sơ sảy, thiệt thân, không chỗ táng
Nợ đời chồng chất, trĩu hai vai