Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/10/2020 16:08, số lượt xem: 122

Nếp nhà: Nhân đức, sống yêu thương
Tự trọng, tự tôn, gắng tự cường
An phận, nhịn nhường, sâu nét mẫu
Hiếu nhân, tín nghĩa sáng ngời gương
Giản đơn, bộc trực, khinh lươn lẹo
Nguyên tắc, giữ lời, trọng kỷ cương
Tích đức, tu nhân, gìn phẩm cách
Nhân lành, trái ngọt, ngát thơm hương