Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2019 14:43, số lượt xem: 315

Tuổi giá, mong muốn được quan tâm
Mặc đẹp, ăn ngon,... đâu có cần
Con cháu thăm nom đà mãn nguyện
Bạn bè lui tới khỏi phân vân
Nợ duyên trần thế đâu còn mấy
Tiên cảnh bồng lai cũng đã gần
Bóng xế chiều hôm, tia nắng quái
Chuông chùa, ai đánh, cứ vang ngân