Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/10/2019 19:30, số lượt xem: 202

Nắng oi - đỉnh điểm - chốn Hà thành
Mười bốn tầng cao, trốn quẩn quanh
Quạt máy, điều hoà,... cho chạy suốt
Đài sen - vòi tắm - sả không phanh
Ngoài Trời: nắng đốt, như tra tấn
Trong bóng: gió hun, tựa thể hành
Trời đất sốt cao, không thuốc giải
Ai làm trái đất bớt mầu xanh