Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/08/2017 07:53, số lượt xem: 183

“Nét bút, nét người” chẳng có sai
Tâm tư, tính nết toát ra ngoài
Ghét yêu, hiền dữ,... phơi nhân cách
Tối sáng, ngay gian,... tỏ đức tài
Nhân ảnh, đời đời, còn rõ nét
Tâm hình, mãi mãi, khó phôi phai
Câu văn, nét bút,... đừng sơ thoáng
Rèn nết, luyện tâm – Gắng miệt mài