Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2019 14:35, số lượt xem: 269

Vì chồng nuôi bạn! Một kỳ công
Đằng đẵng ba năm, chẳng thẹn lòng
Nội trợ đảm đang - hình ảnh đẹp
Tiết trinh gìn giữ - tấm gương trong
Lưu Bình phấn đấu nên công quả
Dương Lễ tâm thành thoả ước mong
Bầu bạn phu thê đều mãn nguyện
Đức tài, bản lĩnh của Châu Long